Strategie

De slimste weg naar resultaat

Strategie is altijd het fundament. Het bepaalt de koers van een organisatie. Dat begint bij uw identiteit: de persoonlijkheid van uw bedrijf. In een strategische sessie behandelen we enkele belangrijke vragen. Wat is de WHY? Welke sterke en zwakke kanten zijn er? Welke kansen en bedreigingen kunnen zich voordoen? Wat doen uw concurrenten en waar bevinden zij zich? Daarna formuleren we gezamenlijk uw doelstellingen. Vervolgens maakt u een keuze uit de mogelijke wegen en middelen en leggen we alles vast in een dynamisch strategisch plan.

Bedrijfsstrategie

Veel organisaties hebben hun bedrijfsstrategie niet volledig helder. Het werken IN het bedrijf verloopt succesvol, maar het werken AAN het bedrijf schiet er vaak bij in. Vrijwel alle ondernemers herkennen dat gevoel. Ondanks dat zij dit beseffen, kan het lastig zijn om een concreet en realistisch plan te maken.

De specialisten van SpiceUpBiz kijken vanuit een breder perspectief naar uw organisatie. Samen komen we tot een passende strategie. U krijgt andere inzichten en creëert nieuwe mogelijkheden, om uw groeiambitie te realiseren.

Why: doel

Wat zijn we voor onze klanten?

How: proces

Hoe realiseren wij dit?

What: resultaat

Wat hebben wij te bieden?

Missie

Waarom bestaan we?

Visie

Wat willen we zijn?

Kernwaarden

Waar staan we voor?

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Key Performance Indicators

Hoe meten we prestaties?

Sales- en marketingstrategie

De sales- en marketingstrategie moeten elkaar versterken en aansluiten bij de bedrijfsstrategische keuzes. De tactische aanpak en de operationele uitvoering zorgen voor meer leads en omzetgroei.

Het strategische plan geeft uw bedrijf richting en houvast bij beslissingen op de lange termijn. SpiceUpBiz helpt u de synergie te verbeteren, zodat u het maximale resultaat uit uw marketing en salesactiviteiten behaalt.

Interne analyse

Wat zijn onze sterktes en zwaktes?

Externe analyse

Wat zijn onze kansen en bedreigingen?

Doelgroeponderzoek

Wie zijn onze ideale klanten en waarom?

Marketingplan

Hoe komen we op het netvlies bij onze potentiële klanten?

Positionering en propositie

In veel markten is er een overvloed aan soortgelijke aanbieders. Bedrijven hebben oneindig veel keuzes. Het is een uitdaging om op te vallen. Alleen organisaties of merken met een scherpe (her)positionering en onderscheidende (waarde)propositie weten een plekje te veroveren.

De propositie is een onderdeel van de strategie rondom de producten of diensten van uw onderneming. De positionering is richtinggevend voor wat uw bedrijf doet. Consistentie daar ligt de kracht. SpiceUpBiz ondersteunt van strategie tot implementatie.

Positionering

Waar zijn we actief?

Propositie

Wat beloven we?

Unique Selling Points

Wat maakt ons uniek?

Wilt u leren hoe u uw on- en offline salesvaardigheden kunt verbeteren? Ingrid van Sloun, eigenaar van SpiceUpBiz, heeft haar jarenlange sales ervaring gebundeld in een boek.