Een goed marketingplan in 8 stappen

16 december 2021

4 min.

Als u een product of dienst aan de man wilt brengen is het belangrijk om op een of andere manier op het vizier van uw klant te komen. Het schrijven van een goed marketingplan zorgt ervoor dat uw plannen concreet zijn en de kans op het behalen van uw doelen zal daarmee vergroot worden. Dit is waarom het goed is om een marketingplan op te stellen. Maar hoe kunt u dit nou goed aanpakken? In dit artikel leg ik u uit hoe u in 8 stappen een goed marketingplan kunt maken.

Stap 1 Bepaal uw doel

Wilt u een nieuwe markt betreden? Of een nieuw product introduceren? Of wilt u uw huidige marketing verder ontwikkelen? Of juist uw huidige positie op de markt behouden?  Ieder bedrijf kan een ander doel hebben voor het marketingplan. Formuleer voordat u verder gaat eerst uw doel. 

Stap 2 Maak een analyse van uw bedrijf

Om te beginnen is het belangrijk om in kaart te brengen wat u gaat doen, waar u dat doet, waarom, met wie en hoe u dat gaat doen. Maar ook wat u onderscheidt van anderen. 

 • Waarom doet u wat u doet? Hoe gaat u dat realiseren? En wat is dan het resultaat? Met de Golden Circle van Simon Sinek kunt u gemakkelijk in kaart brengen waarom, hoe en met wat u zich onderscheidt van anderen. 
 • Onderzoek uw sterktes en uw zwaktes. Het 7S model van McKinsey is een handige methode om deze te achterhalen binnen uw bedrijf. 

Stap 3 Verken uw markt

De markt bestaat uit een meso omgeving (de bedrijfstak) en een macro omgeving (de gehele markt).

 • Voor de bedrijfstakanalyse kan het ABCD model gebruikt worden. De afkorting staat voor:
  • Afnemers
  • Bedrijfstak
  • Concurrentie
  • Distributie 
 • De macro omgeving kunt u onder de loep nemen met de DESTEP analyse. Bij deze analyse zoomt u in op:
  • Demografische factoren
  • Economische factoren
  • Sociaal-maatschappelijke factoren
  • Technologische factoren
  • Ecologische factoren
  • Politiek-juridische factoren

Stap 4 Maak een SWOT analyse

Om de sterke en zwakke punten in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen kunt u een SWOT analyse maken. SWOT staat voor: 

 • Strenghts
 • Weaknesses
 • Opportunities
 • Threats

De SWOT analyse is in feite een overzicht van de uitkomsten uit de interne en externe analyse uit stap 2 en 3. 

U kunt als vervolgstap op de SWOT analyse een confrontatie matrix maken. Hierbij zet u de punten uit de SWOT analyse tegen elkaar af. 

Stap 5 Bepaal uw doelgroep

Het is belangrijk om te weten wie uw klanten zijn en welke behoeften zij hebben. Doe hier ook gericht onderzoek naar. Stel vragen als wat vindt uw doelgroep van uw product of dienst? Of waarom kiest uw doelgroep juist wel of juist niet voor u? Waar bevindt uw doelgroep zich? Wat vindt uw doelgroep interessant? Hoe kunt u uw doelgroep bereiken?

Stap 6 Formuleer marketingdoelen

Formuleer uw marketingdoelen altijd SMART. SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel 
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

Een voorbeeld van een SMART marketingdoel is: Voor eind 2022 de omzet vanuit de doelgroep ‘vrouwen tussen de 20 en 50 jaar met schoenmaat 45’ verhogen met 20%. 

Stap 7 Marketingmix

De marketingmix is een combinatie van verschillende marketinginstrumenten. Hiermee wordt de gekozen marketingstrategie ingevuld. De invulling van de marketingmix kunt u doen aan de hand van de 4 P’s van Philip Kotler:

 • Product: welk product levert u? Wat is de toegevoegde waarde?
 • Prijs: voor welke prijs biedt u uw product of dienst aan?
 • Plaats: waar biedt u uw product of dienst aan?
 • Promotie: Hoe bereikt u uw klanten? Welke promotiemiddelen kiest u?

Stap 8 Planning en budget

Wat moet er wanneer gebeuren om deze strategie daadwerkelijk te realiseren? Zonder dit plan daadwerkelijk te implementeren in een planning is al het voorgaande werk voor niets geweest. 

Naast de planning is het bepalen van het budget ook van belang. Hoeveel budget heeft u om uit te geven aan marketing? Stel een budget vooraf vast en kijk goed naar de kosten van uw marketingactiviteiten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze kosten u geld op gaan leveren. 

Net zoals bij elk plan is het ook bij een goed marketingplan van belang om na een bepaalde periode te evalueren. Wat ging er goed en wat kan verbeterd worden? Zo kunt u uw plan aanpassen en optimaliseren om uw doelen te bereiken.  

Lees ook: 5 handige marketingtools

Heeft u hulp nodig bij het maken van een goed marketingplan? Dan helpt SpiceUpBiz u graag! 

Deel dit artikel

Relevante artikelen

Meer lezen over hoe u uw on- en offline salesvaardigheden kunt verbeteren? Bestel dan ons boek!

Wilt u leren hoe u uw on- en offline salesvaardigheden kunt verbeteren? Ingrid van Sloun, eigenaar van SpiceUpBiz, heeft haar jarenlange sales ervaring gebundeld in een boek.